Economy

Apple to offer $50 rebates for people who paid full price to replace iPhone batteries

Apple to offer $50 rebates for people who paid full price to replace iPhone batteries The $50 credits will be issued to users who paid for out-of-warranty iPhone battery swaps between Jan. 1, 2017 and Dec. 28, 2017 Apple disclosed late last year that its iPhone software intentionally slowed down the performance of older iPhones with aging batteries to avoid […]

Dėl „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strategijos iki 2030 m. patvirtinimo

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS.  2018 m. gegužės 23 d. „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba patvirtino „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strategiją. Patvirtinta „Lietuvos energijos“ strategija apima laikotarpį iki 2030 metų. […]

Regarding the Approving of Strategy of Lietuvos Energija Group 2030

Lietuvos Energija, UAB (hereinafter – the Company or Lietuvos Energija, UAB) identification code 301844044, registered office located at Žvejų St. 14, Vilnius, the Republic of Lithuania. The total nominal value of issued bonds 300 000 000 EUR; ISIN code XS.  On May 23, 2018 the Supervisory Board of Lietuvos Energija approved the Lietuvos Energija Group strategy which covers the period […]